#มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รณรงค์วันปลอดรถสากล ลดปัญหาการจราจร

ที่ลานหน้าอาคารสำนักงานมหาวิยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รองศาส ตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม MJU Car Free Day เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯร่วมกับคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานมหาวิทยาลัยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้เพื่อร่วมรณรงค์วันปลอดรถสากล และให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ลดการใช้ยานพาหนะ ลดปัญหาการจราจร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศและลดการเกิดฝุ่นละออง โดยจัดให้มีกิจกรรมปั่นจักรยานโดยรอบมหาวิทยาลัย ระยะทาง 4 กิโลเมตร และสิ้นสุดการปั่น ที่หน้าอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีนักปั่นจากชมรมฯเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts