#ข่าวสังคม 24 ก.ย. 63. ชาวบ้านถิ่นล้านนา. สินในน้ำ

ข่าวสังคมประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563  สินในน้ำ เข้าเวรรายงานเหมือนเดิม …………….วันพรุ่งนี้(26 ก.ย)ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จัง หวัดเชียงใหม่ พร้อมเลือกนายกสมาคมฯ โดยมีสองกลุ่มที่แต่งตัวลงสนามครั้งนี้ ประกอบด้วยกลุ่มแรก เป็นกลุ่มของท่าน พล.ต.ต  ปชา  รัตนพันธ์ อดีตเป็นถึงรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5  พร้อมทีมงานที่แน่นปั๋ง ส่วนอีกกลุ่ม เป็นกลุ่มของ ภูณัช  ธนาเหล่าพานิช อดีตนายกสมาคมโรง แรมไทยภาคเหนือ พร้อมด้วยทีมงานที่แข็งโป๊ก ก็ขอให้ทั้งสองโชคดี ส่วนใครจะได้เข้ามาบริหารสมาคมฯนั้นสายๆของวันพรุ่งนี้น่าจะรู้ข่าว …………..ส่วนสถานการณ์ของผู้ป่วยรายใหม่ในเมือง ไทยมีจำนวน 5 ราย แต่ละคนล้วนแต่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศทั้งสิ้น 3 รายเดินทางมาจากอินเดีย เป็นคนสัญชาติอินเดีย ครอบครัวเดียวกัน บิดาอายุ 36 ปี มารดา อายุ 30 ปี และบุตรหญิงอายุ 7 เดือน อีกราย สัญชาติอินเดียอายุ 62 ปี ทำธุรกิจส่วนตัว ทั้งหมดถึงไทยเมื่อวันที่ 19 ก.ย ที่ผ่านมา ได้เข้ากักตัวที่รัฐบาลจัดไว้เรียบร้อย ……………ส่วนอีก 1 ราย เดินทางกลับมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นหญิงไทย อายุ 44 ปี ทำงานแม่บ้าน เดินมาถึงเมืองไทยเมืองวันที่ 16 ก.ย  63ได้เข้าทำการกักตัวเรียบร้อย ส่วนเรื่องที่จะพกเจ้าโควิด-19 มาหรือไม่ ก็ต้องรอให้ครบ 14 วันก่อน ถึงจะทราบผล อันที่จริงมันก็น่าห่วงว่าผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ พวกเขาจะพกเจ้าโควิดมาด้วยหรือเปล่า เราก็ต้องมาลุ้นกัน ……………..ช่วงปลายปีนี้พี่น้องได้เฮกันอีกแล้ว โดยเฉพาะคนทำ งานราชการ โดย ครม. มีมติเห็นชอบให้วันหยุดราชการกรณีพิเศษ 2 ช่วง คือช่วงที่ 1 เดือน พ.ย หยุดวันที่ 19-22 พ.ย 63 และเดือน ธ.ค 10-13 เพื่อเป็นการกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวภายในประเทศให้คึกคักกันต่อ  นอกจากนั้น ยังเปลี่ยนแปลงวันหยุด คือวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยวันที่ 5 ธันวาคม จะไม่หยุด แต่จะย้ายไปหยุดในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 ทดแทน ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกันถึง 4 วัน คือวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 ……………และ อีกมติของ ครม. คือได้อนุมัติจ่ายเงินตอบแทนกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นที่ปฏิบัติ งานในช่วงของโควิด-19 อย่างแข็งขัน โดยอนุมัติเงินพิเศษรายเดือน เป็นเวลา 7 เดือนให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผุ้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในช่วงโควิด-19 อย่างแข็งขัน……………โดยจะได้รับเงินตอบแทนกรณีพิเศษในรูปแบบเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน  โดยอนุมัติงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563  ในหมวดเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน วงเงิน 677.79 ล้านบาท ให้กับ 6 กลุ่ม ที่ได้กล่าวไปแล้ว รวมเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นอีก 273,321 คน …………..โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับเงินเพิ่มพิเศษเดือนละ 500 บาท จำนวน 259.54 ล้านบาท ,แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผุ้ช่วยผุ้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษเดือนละ300 บาท  จำนวน 418.25 ล้านบาท  งานนี้กำนัน ผู้ใหญ่ บ้านตลอดจนสารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล แฮปปี่กันทั่วหน้า

………….วันนี้ออกเวรละครับ……………..สินในน้ำ

Related posts