#นายกไพลิน โตอิ้ม “ประชุมใหญ่ประจำปี ชมรมผู้สูงอายุและต้อนรับคณะผู้สูงอายุ จากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบล วังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ”

วันที่ 21 กันยายน 2563 นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ “ใช้งบประมาณส่วนตัว” จัดประชุมชมรมสูงอายุเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประจำปี 2563นายกไพลิน โตอิ้ม “ประชุมใหญ่ประจำปี ชมรมผู้สูงอายุและต้อนรับคณะผู้สูงอายุ จากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบล วังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ”และต้อนรับคณะผู้สูงอายุ จากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ” ณ วัดพระปรางค์เหลือง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

โดยมี ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีฯ ,นางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ , นายนพดล วิทยาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ,สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล, ผู้สูงอายุ/สมาชิกชมรม ,ประธานชุมชน ทำพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยชมรมผู้สูงอายเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก และ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ , ประชุมใหญ่ประจำปี 2563 ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก รายละเอียดดังนี้ – แจ้งระเบียบข้อบังคับ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พ.ศ. 2562 – แจ้งเรื่องการการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก – แจ้งเรื่องการชำระค่าบำรุงชมรมรายปี พร้อมยืนยันตัวตนการดำรงอยู่ของสมาชิกชมรมฯ รับประทานอาหารร่วมกัน และมอบผลิตภัณฑ์ปลาร้าจ่าวิรัช ให้ทุกคน

ภาพ จอ.ณัฐดนัย นฤมลต์ , ภูมิภัทร จันทร์เชย
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

 

Related posts