#ทำดีเพื่อชาติ

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองตาคลีร่วมกับอำเภอตาคลี โดยนางเพลินพิศ ศรีภพ นายกเทศมนตรีเมืองตาคลีจ.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมจิตอาสา พระราชทาน “เราทำ ความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

โดยมีนายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี เป็นประธานในพิธี นำกล่าวสำนึกในพระ มหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยนางเพลินพิศ ศรีภพ นายกเทศมนตรีเมืองตาคลี คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองตาคลี หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการพลเรือน อำเภอตาคลี เจ้าหน้าที่ทหารจากกองบิน 4 เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.ตาคลี ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และพนักงาน ลูกจ้างเทศบาลเมืองตาคลี

ร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานที่สาธารณะ ด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณแนวรั้ว ของเทศบาลเมืองตาคลี และพัฒนาทำความสะอาดคูระบายน้ำบริเวณข้างสำนักงานเทศบาลเมืองตาคลี เพื่อเป็นการร่วมกันทำความดี เฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งจะปฏิบัติตนเป็นคนดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดไป ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเทศบาลเมืองตาคลี ..

.( ดนัย เกียรติวงศ์ชัย )

Related posts