#นายกไพลิน โตอิ้ม “ประชุมผู้ร่วมจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง”

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี, นางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการ นายกเทศมนตรี, เชิญประชุม ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก

โดย นายกไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีฯ ใช้งบประมาณส่วนตัว หนุนคนท่าน้ำอ้อยม่วงหัก สู้ภัยแล้ง-สู้น้ำท่วมขังอย่างยั่งยืน
จัดทำโครงการประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนกลไก เพื่อส่งเสริมผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมจัดการบริการสาธารณะ (ธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นั้น
มีประชาชนในพื้นที่ สนใจแจ้งความประสงค์ ต้องการเข้าร่วมการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง จำนวนมาก เพื่อให้การดำเนินการและวิธีปฏิบัติเป็นไปแนวทางเดียวกัน เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จึงได้เชิญมาร่วมประชุมปรึกษาหารือ ก่อนที่จะลงพื้นที่ดำเนินการ
ภาพ ปาริฉัตร สิงห์หร่าย , ภูมิภัทร จันทร์เชย
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts