#ยกไปแล้วพิธียกเสา อาคารบริการสุขภาพ คณะแพทย์ศาสตร์

ที่อาคารศูนย์เป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธียกเสาเอก เสาโท

ในโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการ สาธารณสุข พร้อมที่จอดรถ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธี ยกเสาเอก เสาโทในครั้งนี้ ถือว่าสถานที่แห่งนี้ เป็นอาคารใหม่ล่าสุดของคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอาคารศูนย์บริการสุขภาพที่ทันสมัยที่สุด

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts