“เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย” ทำพิธีเบิกเนตร “พระพุทธรูปนาคปรก” ถวายวัดหวังสร้างบุญเสริมบารมี

“เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย” ทำพิธีเบิกเนตร “พระพุทธรูปนาคปรก” ถวายวัดหวังสร้างบุญเสริมบารมี

 

วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ วัดศรีโพธิ์ทองรัตนาราม ชุมชนพรสวรรค์ ทต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี นายอานนท์ แสนน่าน ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย เป็นประธานพิธีเบิกเนตร “พระพุทธรูปนาคปรก พญานาคานาคราช และ พญานาคีนาคราช” เพื่อสร้างบุญเสริมบารมีให้กับกลุ่มและสมาชิก

โดยมี นายองอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นไทย พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย นางธนภัทร พันธวาส ประธานเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งประเทศไทย นางนิตยา นาโล รองประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทยภาคอีสาน พร้อมประธานเครือข่ายภาคต่างๆ ประธานวิสาหกิจชุมชน และประชาชน ร่วมงาน

หลังจากนั้น พระมหาชัชวาลย์ โชติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดศรีโพธิ์ทองรัตนาราม พร้อมพระภิกษุสงฆ์และสามเณร 9 รูป ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ทำพิธีเบิกเนตร

สำหรับ “พระพุทธรูปปางนาคปรก” เป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ขวาซ้อนพระหัตถ์ซ้าย วางหงายฝ่าพระหัตถ์บนพระเพลา ทำนองเดียวกันพระปางสมาธิ เบื้องหลังมีพระยานาค 7 เศียร แผ่กำบังอยู่เหนือพระเศียรของพระองค์ พระพุทธองค์ประทับนั่งบนขนดนาคราชแทนพระบัลลังก์

พระปางนี้ มีตำนาน เกจิอาจารย์พรรณนาไว้ มีใจความว่า สมัยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ ซึ่งเป็นธรรมอันประเสริฐ 4 ประการแล้ว ทรงประทับเสวยวิมุตติสุข ณ สถานที่ต่างๆ ถึง 7 แห่ง ๆ ละ 7 วัน มีอยู่ครั้งหนึ่ง ขณะที่พระองค์ประทับอยู่ใต้ต้นมุจลินทร์ ( จิก ) เข้าฌานอยู่โดยตลอด เกิดพายุฝนตกหนักมาก

ฝ่ายพระยานาคที่อาศัยอยู่ในสระมุจลินทร์ข้างๆ ต้นจิกนั้นได้เกรงไปว่า องค์พระพุทธเจ้าจะหนาวและเปียกฝน จึงขึ้นมาขดลำตัวให้เป็นบัลลังก์แล้วแผ่เศียรเป็นพังพานแยกเป็น 7 เศียร ปกคลุมพระเศียรไว้ มิให้วรกายพระพุทธเจ้าถูกแม้แต่ละอองฝนตราบเท่าครบ 7 วัน กระทั้งฝนหยุดตก พระประจำวันนี้เรียกว่า “พระนาคปรก”

Related posts