#นายกไพลิน โตอิ้ม “เปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ”

วันที่ 11 กันยายน 2563 นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี เป็นประธานในพิธี ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงหัก ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นายสมพร เมฆาสวัสดิ์วงศ์ ท้องถิ่นอำเภอพยุหะคีรี, ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีฯ ,นางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ , สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,ประธานชุมชน, จิตอาสา, เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

โดยเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้ปรับปรุงพัฒนาสวนสุขภาพ เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และในการนี้ นายอำเภอพยุหะคีรี พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชการที่ 10 ในครั้งนี้ด้วย
ภาพ จอ.ณัฐดนัย นฤมลต์ , สำเริง สุขเส็ง , ภูมิภัทร จันทร์เชย
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts