#ตาคลี ท่องเที่ยววัดหนองโพ

วันที่ 6 กันยายน 2563 เวลา 18.30 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองฯ ผวจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติแห่งความสุข กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานธรรมนำวิถีชุมชนคุณธรรมวัดหนองโพ “ศรัทธาหลวงพ่อเดิม เสริมธรรม นำสุข” และนมัสการหลวงพ่อเดิม พุทธฺสโร วัดหนองโพ

โดยมี นายอมร บริรักษ์เลิศ นอภ.ตาคลี – คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตาคลี พร้อมชุมชนชาวบ้านหนองโพร่วมต้อนรับ พิธีตัดโซ่เปิดประตูสู่ลานวัฒนธรรม รวมทั้งเยี่ยมชมการสาธิตทำหัวโขน ทำอาหาร-ขนมพื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์จากชุมชนเครือข่ายวัฒนธรรม ตลอดจนมอบรางวัลและเกียรติบัตร การแต่งกายย้อนยุคสวยงาม ชาย หญิง และมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดงาน พร้อมร่วมชมการแสดงแสง สี เสียง ชุด “แสงศรัทธาวัฒนปารมี” การละเล่นพื้นบ้านรำโทน และดนตรีผสมผสานและรำวงย้อนยุค ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้

เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน บอกเล่าเรื่องราวในอดีตผ่านกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวหนองโพ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดนนำกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาความเป็นไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่น ทั้งนี้ มีนางรัฒนา เดชพันธุ์ ภริยา พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ ผอ.สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติร่วมในพิธีด้วยอย่างคับคั่ง….

( ดนัย เกียรติวงศ์ชัย 091-0312367 )

Related posts