#พิธีลงนามในข้อบันทึก ความร่วมมือทางวิชาการ ศึกษาวิจัยพืชยาสูบ

ที่ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร และการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพืชยาสูบ กัญชง กัญชา และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ
โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ รองศาสตรจารย์ ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ บันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ การยาสูบแห่งประเทศไทยในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนายาสูบ กัญชง กัญชา และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts