#ครบรอบ 30 ปีประกันสังคม มอบของขวัญผู้ประกันตน

ที่โรงพยาบาลลานนา​ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางจุฑามาศ มั่นสุวรรณ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการ งานประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตน พร้อมมอบชุดที่นอนปิกนิก สำหรับผู้ประกันตนที่พักรักษาตัวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

โดยมีตัวแทนผู้บริหารของโรงพยาบาลลานนาให้การต้อนรับ ซึ่งตลอด 30 ปี ที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคม ดำเนินภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการดูแลผู้ประกันตน โดยโรงพยาบาลลานนา ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนคู่สัญญา ในโครงการประกันสังคม ที่มีผู้ประกันตนทั้งเชียงใหม่และลำพูนไว้ใจเลือกเป็นสถานพยาบาลหลักสูงถึง 150,000 กว่าคนแล้ว รายละเอียดสอบถามที่ 1506
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts