#รัฐมนตรีมหาดไทย ลงพื้นที่การพัฒนา คลองแม่ข่าเชียงใหม่

โครงการชลประทาน จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันต้อนรับ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสที่ลงพื้นที่ตรวจราชการคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีนายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมเจ้าหน้าที่ชลประทานและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับรัฐมนตรีฯและคณะในการลงพื้นที่ ตรวจราชการความก้าวหน้า การพัฒนาคลองแม่ข่า ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำฯได้บรรยายสรุปการจัดหาน้ำสนับสนุนของกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาคลองแม่ข่า

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts