#นายใหญ่กองบิน 41 ร่วมงานประกอบพิธี ไหว้ครูประจำปี 2563

ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 ร่วมงานประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

โดยมีนายศรัญยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน มี ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ทางวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ เป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติ ประเพณีอันดีงาม สร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาเพื่อความมั่นใจในคำว่า ศิษย์มีครู ซึ่งภายในพิธี ประกอบด้วย พิธีเจิมหนังสือ พิธีรับทุน จากผู้มีจิตศรัทธา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ -​ ดุริยางค์ และพิธีบรรเลงถวายมือ ภาควิชาดุริยางค์

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts