ข่าวสังคม 28 ส.ค 63 ชาวบ้านถิ่นล้านนา. สินในน้ำ

ข่าวสังคมประจำวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563  สินในน้ำ เข้าเวรรายงานครับ ……………เมื่อวานผมนำเสนอข้อมูลในเรื่องของหมูตายไม่รู้สาเหตุที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และลุกลามไปถึง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งผมเองก็ยังไม่กล้าพูดได้เต็มปากว่ามันจริงหรือเท็จ กลัวว่าเกิดมันไม่จริงพี่น้องก็จะหาว่าผมนั้งเทียนเขียนไปเรื่อย เพราะข้อมูลส่วนใหญ่ของผมมาจากหลายๆหน่วยงานที่เป็นพันธ์ มิตรกัน ผมเองก็ต้องเช็คดูก่อนว่าจริงหรือไม่ …………….สำหรับข่าวหมู่ตายอย่างไม่ทราบสาเหตุ วันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับ เพราะทาง ปศุสัตว์อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือแจ้งเตือน ด้วยปรากฏว่า ท้องที่บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีสุกร(หมู)เกิดโรคระบาดชนิด โรคพีอาร์อาร์เอส ซึ่งเป็นโรคในกฎกระทรวง ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พศ 2550 โรคนี้เป็นโรคระบาดร้ายแรง สามารถติดต่อในสุกร(หมู)ได้ ………….. ดังนั้นทางปศุสัตว์ อำเภอแม่อายจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ในพื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้ คือ ทิศเหนือ จด หมู่ที่ 13 บ้านห้วยหลวงพัฒนา ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ทิศใต้ จดหมู่ที่ 3 บ้านสันห้าง ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะวันออก จดหมู่ที่ 8 บ้านห้วยม่วง  ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ทิศตะวันตก จด อาณาเขต อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ………….ให้เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพีอาร์อาร์เอส ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2563 เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ พี่น้องกรุณาอย่าไปกินลาบหมูดิบกันนะครับ หรือถ้าหากว่าอยากจะกินจริงๆให้เอาไปปรุงให้มันสุกเสียก่อน ขนาดทางปศุสัตว์เขาออกมาแจ้งเตือนแล้ว ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ …………. นอกจากนั้นยังได้มีการห้ามหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ที่ป่วยไปจากบริเวณนั้น และให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ หรือพนักงาน หรือสารวัตร หรือสัตวแพทย์ แล้วแต่กรณี ภายใน 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่สัตว์ป่วย หรือตาย และห้ามมิให้เจ้าของหรือบุคคลใดเคลื่อนย้ายหรือทำการใดๆแก่ซากสัตว์นั้น ทั้งนี้ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสัตว์แพทย์ทุกประการ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติหรือคำสั่ง ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.…………….เรื่องหมูยังไม่ทันหาย เรื่องของควาย หรือโคก็เข้ามาอีก จากคำประกาศของ สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง แจ้งว่า ด้วยปรากฏในท้องที่ บ้านแม่ยิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง พบโคเนื้อป่วยด้วยโรคปากและเท้าเปื่อย ซึ่งเป็นโรคระบาดตามราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ 2558 โดยมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดออกไปท้องที่ช้างเคียง หรือระบาดเข้ามาในท้องที่ได้ จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ ที่เป็นโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาด ……………ทางปศุสัตว์ อำเภอห้างฉัตร จึงได้ออกประกาศไว้ดังนี้ ให้ท้องที่ บ้านแม่ยิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปทางทิศเหนือ จด บ้านแม่ต่ำ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ทางทิศใต้ จด บ้านหนองขาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร ทิศตะวันออก จด บ้านสบไพร หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง ทิศตะวันตก จด บ้านล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิด โรคปางและเท้าเปื่อย โดยห้ามนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกพื้นที่ เวลานี้ ทั้งเนื้อหมู เนื้อควาย(โค) มีโรคทั้งนั้น พี่น้องโปรดระวังกันนะครับ

………….วันนี้ออกเวรก่อน ………..สินในน้ำ

Related posts