#ตาคลี ผบช.กองกำลังจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่บ่อดินขาว

เมื่อ25 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. พล.อ. ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานประชุมตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์ ผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ผู้แทนบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัด (SCG) โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับและนายอมร บริรักษ์เลิศ นอภ.ตาคลี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และร่วมประชุมฯ ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 6 ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาตลี จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้น คณะตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาวได้ลงพื้นที่ ตรวจสอบสภาพจริงของสระบ่อดินขาว และสำรวจแนวทางจัดทำบ่อรับน้ำจากเขาวง ตำบลช่องแค เพื่อเป็นแนวทางเลือกในการจัดทำ Master Plan เพิ่มปริมาณน้ำให้กับสระบ่อดินขาว โดยเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไปโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว เป็นโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคของราษฎรหมู่ที่ 1 ตำบลพรหมนิมิต มีพื้นที่ทั้งหมด 476 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัย จำนวน 200 ไร่ เป็นพื้นที่เพาะปลูก จำนวน 276 ไร่ มีครัวเรือนผู้ใช้น้ำ 130 ครัวเรือน ประชากร 450 คน ซึ่งการใช้น้ำเพาะปลูก ปัจจุบันมีแหล่งน้ำ 2 ส่วน ใช้น้ำจากสระบ่อดินขาว 150 ไร่ ใช้น้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสัก 100 ไร่ ปริมาณการใช้น้ำต่อวัน 300 – 400 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้สระบ่อดินขาว สามารถมีน้ำให้ประชาชนใช้ได้ตลอดทั้งปี จึงได้มีแผนการเติมน้ำในสระบ่อดินขาวให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยที่ประชุมได้มีการนำเสนอแนวทางการคิดค้นหาวิธีการผันน้ำหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งจะมีการจัดทำ Master Plan สระบ่อดินขาว ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2563 …

( ดนัย เกียรติวงศ์ชัย 091-0312367 )

 

 

Related posts