#เครือข่ายกองทุน แม่ของแผ่นดินเชียงใหม่ จัดประชุมขับเคลื่อน

ที่ทำการศูนย์ประสานงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่ พระอธิการชาญชัย กันตะวิโร เจ้าอาวาสวัดร้องอ้อ พร้อมด้วยนายจิรพงศ์ วางวงศ์ จากสำนักงาน ปปส.ภาค 5 นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนฯ นางสาวเพียงขวัญ สงวนศักดิ์ นักพัฒนาชุมชนฯ ประธานโซนเหนือ โซนกลาง โซนใต้ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เครือข่าย กองทุนแม่ของแผ่นดิน ในปีงบประมาณ 2563 ถึงปีงบประมาณ 2565

โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน 29 คน โดยทั้งหมดได้ประชุมหารือในหลายๆเรื่อง โดยเครือข่ายจังหวัดจะมอบเงินให้จำนวนหนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมและจะมีเงินรางวัลให้อีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้มีความจำเป็นต้องดำเนินการค้นหาหมู่บ้านต้นแบบของแต่ละอำเภอไว้ เพื่อรองรับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมและศึกษาดูงาน อีกทั้งในที่ประชุมเสนอให้ประธานเครือข่ายขอเข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อนำเรียนปรึกษา เกี่ยวกับการดำเนินงาน ขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อไป

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts