#กิจกรรมมอบนมและขนม ให้กับเด็กเล็กกองบิน 41 โดยผู้บังคับการกองบิน 41

ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในกองบิน 41 นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วย คุณ ณ ภัค กำเนิดนักตะ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41ได้ร่วมกันมอบนมและขนมให้กับเด็กเล็ก จำนวน 15 คน โดยมีสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ ทางศูนย์เด็กเล็ก กองบิน 41 ก่อตั้งมาเกินกว่า 35 ปี โดยแต่ก่อนมีชื่อเรียกว่า โรงเรียนนกกระจอก ภายหลังได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองบิน 41 โดยรับเด็กตั้งแต่อายุ 1 ปีครึ่ง ถึง 3 ปี ซึ่งในแต่ละครั้งจะรับเด็กมาดูแลไม่เกินจำนวน 20 คน โดยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนแผนกสวัสดิการกองบิน 41 ซึ่งอยู่ในความดูแลของชมรมแม่บ้านทหารอากาศฯ ในแต่ละวันจะมีกิจกรรมพัฒนาการให้กับเด็กอย่างต่อเนื่อง โดยมีครูคอยดูแลจำนวน 4 คน พลัดเปลี่ยนกันมาดูแลเด็กเล็กที่เป็นบุตรหลานของข้าราชการกองบิน 41 และบุคคลกรภายนอก โดยค่าใช้จ่ายในการรับฝากค่อนข้างถูกกว่าสถานที่อื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแลเด็ก เล็กให้แก่ผู้ปกครองที่ต้องทำงานประจำ และรายได้ไม่สูงมาก
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts