#เชียงใหม่สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ป่าปลูกป่า ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่า

ที่เขื่อนแม่งัด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ ร่วมกับชมรมคนพร้าวรักษ์ป่าและหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่อำเภอพร้าวและในไม้พื้นถิ่น ภายในเขื่อนแม่งัด

เพื่อเป็นอาหารสัตว์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม และทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ยังได้ร่วมกับสมาคมยางนาและขี้เหล็กสยาม ชมรมผู้ประกอบการแพ ภาคี เครือข่ายแม่แตง และโครงการธรรมชาติปลอดภัย โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมกันปลูกต้นไม่นานาพันธ์บริเวณสองข้างทาง ตำบลโหล่งขอด ไปตามเส้นทางสู่อุทยานน้ำตกบัวตองเป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร เพื่อร่วมกันถวายความจงรักภักดีและปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts