#นายกไพลิน โตอิ้ม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางวนารี คุ้มหุ่น ปลัดเทศบาล, นางสาวสุขสวรรค์ บุญเอี่ยม ผู้อำนวยการกองคลัง, นายกษิภณ กันยาสิน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ, ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563โดยมีนายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี เป็นประธาน ณ หอประชุมนิทัศนพลธรรมโรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว)
เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
เวลา 09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพยุหะคีรี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ภาพ ภูมิภัทร จันทร์เชย
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts