#”นายกไพลิน” เป็นประธานในพิธีบวงสรวงหน้าพระบรมรูป ร 5 ” การเสด็จประพาสต้น “

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เป็นประธานในพิธีบวงสรวงหน้าพระบรมรูป ร 5 โดยมี ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี ,นางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล, ณ วัดพระปรางค์เหลือง ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุพหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

นับจากวันที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เสด็จขึ้นครองราชสมบัติในปี พ.ศ.2411 และเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 2453 ซึ่งครองราชย์มานานถึง 42 ปี แม้กาลเวลาจะผ่านพ้นไปเนิ่นนาน แต่พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงนำพาประเทศชาติรอดพ้นภัยนานัปการ พร้อมทั้งทรงวางหลักปักฐานอย่างรอบด้าน พระองค์ทรงสร้างสิ่งที่เจริญก้าวหน้าแก่ชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองขึ้น เป็นอย่างมาก แต่พระราชกรณียกิจที่สำคัญของรัชกาลที่ 5 คือ ” การเสด็จประพาสต้น ” เป็นสิ่งที่ทำให้ ทรงได้ทอดพระเนตรทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจน การเสด็จประพาสต้นตามหัวเมืองต่างๆในแผ่นดินของพระองค์ เป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางไปจากความนึกคิดของปวงชนชาวไทย ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล พระองค์ทรงสอดส่องดูแลทุกข์สุขของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินด้วยความห่วงใยอยู่ตลอดเวลา
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น ณ วัดพระปรางค์เหลือง อันเป็นสถานที่เสด็จประพาสต้น เมื่อปี พ.ศ.2449 เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จัดประดับตกแต่งจุดสำคัญตามรอยเสด็จ เพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในวันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2563 ⚜️

จุดที่ ๑ นมัสการหลวงพ่อเงิน
⚜️ จุดที่ ๒ เก๋งเรือพระราชทาน
⚜️ จุดที่ ๓ กุฏิหลวงพ่อเงิน
⚜️ จุดที่ ๔ การสาธิตการเหยียบฉ่า
⚜️ จุดท่ ๕ แพท่าน้ำ
⚜️ จุดที่ ๖วิหารหลวงพ่อโต
⚜️ จุดที่ ๗ องค์พระปรางค์เหลือง

ภาพ / ภูมิภัทร จันทร์เชย/ ข่าว -กษิภณ กันยาสิน

Related posts