#จิตอาสาเชียงใหม่ ระดมพลังร่วมกัน ทำความสะอาด

ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เชียงใหม่ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาขัดล้างลานวัดพระธาตุดอยสุเทพ

โดยกลุ่มจิตอาสาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันทำความสะอาด ทั้งทางขึ้นบันใดนาคขึ้นวัด บริเวณรอบลานวัด และภายในลานรอบเจดีย์ของวัดฯทั้งนี้เพื่อเป็นการทำความดีและบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ช่วยกันทำความสะอาดให้กับศาสนาให้มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย ตลอดจนสร้างความประทับใจแก่พุทธศาสนิกชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมานมัสการวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ซึ่งถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ด้วย
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts