#ตำรวจภูเพียงน่าน ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

ที่สถานีตำรวจภูธรภูเพียง จังหวัดน่าน พันตำรวจเอก วิระศักดิ์ ฝอยทอง ผู้กำกับการตำรวจภูธรภูเพียง พันตำรวจโท ดวงยุธ ศรีสองสม รองผู้กำกับสอบสวน พันตำรวจโท ชัยยศ ธนะจิตต์ รองผู้กำกับฯ

พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิคอาสา ร่วมกับ ลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษา ทหาร องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๊ด ประชาชนจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บริเวณบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านโดยหน่วยงานต่างได้ร่วมด้วยช่วยกันจนทำให้กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts