#ผบช.ทหารอากาศ เดินทางมาเยี่ยม อำลาเกษียนราชการ

ที่กองบิน 41 พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยแพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศและคณะ เดินทางมาเยี่ยมอำลาการเกษียณอายุราชการ

โดยมี นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 คุณ ณภัค กำเนิดนักตะ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 พร้อมด้วยลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ทางผู้บัญชาการทหารอากาศและนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศได้เดินทางไปเยี่ยม จ่าอากาศเอก ภุชงค์ ซ้ายอุดมศิลป์ นักจักรยานกองทัพอากาศทีมชาติไทย ที่ประสบอุบัติเหตุขณะฝึกซ้อมที่ จังหวัดพะเยา โดยผู้บัญชาการฯได้มอบกระเช้าผลไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts