#ททท.เมืองพ่อขุน จัดกิจกรรมเดือนแห่งชา และกาแฟเชียงราย 2020

นางสาว กรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย ร่วมกับสถาบันชาและกาแฟมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และกลุ่มคนรักกาแฟเชียงราย จัดกิจกรรม TEA & COFFEE TALKS#4 Move on Chiang Rai Tea & Coffee ไปต่อไม่รอแล้วนะ ที่ร้าน ผามไส้อั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เพื่อตอกย้ำภาพ ความชัดเจนของเมืองแห่งชาและกาแฟคุณภาพของจังหวัดเชียงราย ที่ได้สร้างชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศสามารถพัฒนายกระดับสร้างโอกาสทางธุรกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตลอดการส่งเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ สำหรับกิจกรรมเดือนแห่งชาและกาแฟเชียงราย 2020 ยังได้สร้างคุณค่าและความน่าสนใจอีกทั้งยังสามารถสร้างเครือข่ายชากาแฟ ขยายไปสู่จังหวัดใกล้เคียงและข้ามภูมิภาคไปยังเมืองหลักและเมืองรองด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts