#ศูนย์อำนวยการแก้ไข ปัญหาความมั่นคง ลงพื้นที่แก้ไขการปลูกฝิ่น

ด้วยทางศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมี หน้าที่อำนวยการ ประสานงาน และบูรณาการ ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรโครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ประชารัฐร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดินชาวอำเภออมก๋อย มอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่น ให้กับทางราชการ และปลูกต้นไม้เฉลิม พระเกียรติเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563 ณ วัดพระธาตุดอยแก้ว อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมด้วยผู้อำนวยการแก้ไขปัญหาพื้นที่อำเภออมก๋อย เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และ การที่พี่น้องชาวอำเภออมก๋อยได้มอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นให้กับทางราชการ จึงเป็นไปได้ว่าในปีต่อไปพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นน่าจะลดลง หรือว่าไม่มีเลย

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts