ผู้บังการกองบิน 41 ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล#

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 69 รูป

เพื่อถวายพระราชกุศล และร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้ง ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน ทรมหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธี และการลงนามถวายพระพรชัยมงคล จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts