#นายกไพลิน โตอิ้ม “เดินทุ่งเช้าตรู่” สำรวจนาข้าวเตรียมประสานขอน้ำชลประทาน ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ “สำรวจนาข้าว” ในเขตเทศบาล ที่กำลังประสบปัญหาข้าวยืนต้นตาย จำนวน 30,000 ไร่ เพราะขาดน้ำ ฝนตกไม่กระจาย ฝนทิ้งช่วง ชลประทานไม่อนุญาตให้สูบน้ำเพื่อการเกษตร
ทั้งพื้นที่นาข้าว ติดแม่น้ำเจ้าพระยา และอยู่ในเขตคลองชลประทาน ในการเพาะปลูกข้าวนาปีนั้น ควรมีน้ำทำนา เกษตรกรต่างทำการเพาะปลูกรอฝน น้ำไม่เพียงพอ ข้าวยืนต้นรอความตาย ปัญหาหนีสินเกษตรกรตามมา เพราะจะหมดฤดูทำนาปีแล้ว
ทั้งนี้ นายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี รับทราบปัญหา และได้สั่งการให้ นายกไพลิน โตอิ้ม ประสานกำนันตำบลท่าน้ำอ้อย กำนันตำบลม่วงหัก และกลุ่มเกษตรกร รายงานข้อมูลให้อำเภอพยุหะคีรี โดยด่วน เพื่อจะประสานชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา
ภาพ ปาริฉัตร สิงห์หร่าย
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts