#นายกไพลิน โตอิ้ม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางวนารี คุ้มหุ่น ปลัดเทศบาล, นางสาวอาภาพรรณ ขำสงค์ หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โดยมีนายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี เป็นประธาน ณ หอประชุมนิทัศนพลธรรมโรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว)
เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
เวลา 09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพยุหะคีรี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ภาพ ภูมิภัทร จันทร์เชย
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts