นายกไพลิน โตอิ้ม ต้อนรับนายอำเภอพยุหะคีรี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ต้อนรับนายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี และนายสมพร เมฆาสวัสดิ์วงศ์ ท้องถิ่นอำเภอพยุหะคีรี

ในโอกาสออกเยี่ยมเยียน พบปะ และมอบนโยบาย ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ชั้น 3
ภาพ ภูมิภัทร จันทร์เชย
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts