#อดีตรัฐมนตรีภิญโญ เสนอแนวทางเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน บึงบอระเพ็ด ให้กับคณะกรรมาธิการลุ่มน้ำทั้งระบบ

ดร.ภิญโญ นิโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ อดีตรัฐมนตรีประตำสำนักนายกฯ อธิบายความสำคัญของทะเลนำ้จืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ แหล่งเพาะพันธุ์ปลา และพืชน้ำ สร้างคุณาปการให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศไทยมาตั้งแต่อดีต  พร้อมนำเสนอแนวทางเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ให้กับบึงบอระเพ็ด ในการประชุม คณะกรรมาธิการลุ่มน้ำทั้งระบบ
โดยมี นายวีระกร คำประกอบ สส. นครสวรรค์ เป็นประธาน พร้อมคณะ  ที่เดินทางมาร่วมประชุมรับทราบปัญหาฟังความคิดเห็นและ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบึงบอระเพ็ด นำเสนอรัฐบาลเร่งพัฒนา อย่างยั่งยืนต่อไป

Related posts