#นายใหญ่กองบิน 41 ร่วมพิธีเปิดโครงการ โปรยเมล็ดพันธ์พืชฯ

นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 ร่วมในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ สร้างความสัมพัทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563 โดยมีนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มาเป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563 และเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ในการสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพิ่มโอกาสการเกิดฝนและการปฏิบัติการฝนหลวงให้ประสบสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น รวมถึงยังเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าในการดำรงชีวิต อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารและการใช้ประโยชน์สำหรับชุมชนบริเวณพื้นที่ผืนป่าและเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศด้วย
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts