#รัฐมนตรีจุติ ไกรฤกษ์ เป็นประธานในพิธี บรรพชากลุ่มขาติพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฏรกลุ่มชาติพันธ์ จาก 11 ชนเผ่า จำนวน 135 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส เป็นความร่วมมือของคณะสงฆ์และหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ราบสูงจาก 11 ชนเผ่า ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดทางภาคเหนือ มีพี่น้อง กลุ่มชาติพันธ์ เข้าร่วมบรรพชาจำนวน 135 รูป มีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ

Related posts