#นายกไพลิน โตอิ้ม ห่วงนักเรียน! สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 รับเปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ใช้เงินงบประมาณส่วนตัว

มอบวัสดุอุปกรณ์การป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 โดยมอบให้กับโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) หมู่ที่ 1 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 โดยมี นางปรานี แก้วแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู เป็นผู้รับมอบ ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย , เจลแอลกอฮอลล์, เครื่องวัดอุณหภูมิคัดกรอง

ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าว นายกไพลิน โตอิ้ม ใช้เงินงบประมาณส่วนตัวสนับสนุน เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาในเบื้องต้น การเปิดเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายกไพลิน โตอิ้ม ได้เน้นย้ำให้โรงเรียน ได้ปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุข และกรอบแนวทาง 6 มิติ เชื่อมโยงกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) เพื่อคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน

ภาพ ปาริฉัตร สิงห์หร่าย
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts