#นายกไพลิน มอบเงินช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย (วาตภัย)

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พร้อมด้วยนางสาวอาภาพรรณ ขำสงค์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, นายสุรชัย มรรยาทอ่อน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปมอบเงินตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล จำนวน 7,500 บาท

และเงินส่วนตัวของ นายกไพลิน โตอิ้ม อีกจำนวน 3,000 บาท ให้ นายแวว ว่องวิกการณ์ บ้านเลขที่ 32/3 หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 จากแรงของลมพายุได้พัดหลังคาบ้านเปิดไปหนึ่งด้าน นอกจากนั้นยังพบว่าอีกด้านหนึ่งสังกะสีฉีกขาด และโครงสร้างหลังคาได้รับความเสียหายและใช้การไม่ได้จากแรงของลมพายุด้วย โดยหลังเกิดเหตุ นางสาวภัทชา ชำนาญไพร ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงหัก ได้ประสานงานกับเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก และช่วยดูแลความเดือดร้อนเบื้องต้น
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พิจารณาช่วยเหลือตาม พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาพ ภูมิภัทร จันทร์เชย
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts