#นายกไพลิน โตอิ้ม ออกตรวจเยี่ยมสนับสนุนเงินส่วนตัวให้กำลังใจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พร้อมด้วย นางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อประกาศและคำสั่งของจังหวัดนครสวรรค์ “ยกเลิกเคอร์ฟิว” เริ่มเข้าสู่มาตรการ “คลายล็อก เฟส 4” อย่างเป็นทางการเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ นายกไพลิน โตอิ้ม ได้นำเงินส่วนตัวมอบให้หมู่บ้านละ 6,000 บาท โดยมี นางมาลี พุทธรักษา กำนันตำบลท่าน้ำอ้อย พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 8 หมู่ และนายปัญญา อนันทสุข กำนันตำบลม่วงหัก พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 10 หมู่ รวม 18 หมู่บ้าน ที่บูรณาการความร่วมมือกับ เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ข้าราชการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล อสม. ฯลฯ ร่วมกันค้นหาและคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา
คืนวันที่(14 มิ.ย.63) เป็นคืนแรกที่เริ่ม “ยกเลิกเคอร์ฟิว” นับตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2563 ที่เริ่มมีการประกาศเคอร์ฟิว ตั้งแต่ 22.00-04.00น. ทั่วประเทศ จากนั้นก็ปรับลดประกาศเคอร์ฟิวมาเป็น 23.00-04.00น. และลดประกาศลง 23.00-03.00น. ตามลำดับของการคลายล็อก
นายกไพลิน โตอิ้ม กล่าวว่าวันนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศติดต่อกัน 21 วันแล้ว แต่ยังต้อง “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก” ขอให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ให้คำแนะนำประชาชนในการปฏิบัติตัวตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด covid-19 ต่อไป
ภาพ สำเริง สุขเส็ง
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts