#นายกไพลิน ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อ  พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมนิทัศนพลธรรม โรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว)

โดยมี นายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น ทุกแห่ง ,หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร, ผู้อำนวยการโรงเรียน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด , หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, กำนัน ทุกตำบล ร่วมพิธี


เวลา 09.00 น. นายอำเภอพยุหะคีรี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี นายอำเภอพยุหะคีรีและผู้ร่วมพิธี ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เสร็จพิธี

ภาพ ปาริฉัตร สิงห์หร่าย
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts