#นายกไพลิน จัดทำโครงการเฉพาะกิจ ‘BETAGRO #recover19 #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน’ รอบที่ 2

แจกไส้กรอกให้กับประชาชน ชาวบ้านปลื้ม
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น.
นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักร่วมกับ นายนริทธิ์กร บัวสาย ผู้จัดการสาขาอาวุโส บริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สาขา นครสวรรค์ นำไส้กรอก มาแจกให้กับประชาชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก

รอบแรกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เครือเบทาโกร ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารของคนไทยที่ตระหนัก และให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยเป็นพิเศษมาโดยตลอด ต้องการช่วยให้ประชาชนและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จึงร่วมกับเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ทำโครงการเฉพาะกิจ ‘BETAGRO #recover19 #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน’ เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคน นายกไพลิน โตอิ้ม ยังนำผลไม้ เงาะ ส้ม มังคุด มามอบให้ประชาชนอีกด้วย
ภาพ ภูมิภัทร์ /ข่าว กษิภณ

Related posts