#วัดเก้าเลี้ยว จัดโรงทาน แจก ผู้ได้รับผลกระโควิด19

นายรัฐพล ธุระพันธุ นายอำเภอเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการเก้าเลี้ยว ร่วมกับวัดเก้าเลี้ยว เปิดโรงทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ตามพระดำริ ของสมเด็จพระสังฆราช
ที่ อำเภอเก้าเลี้ยวได้ร่วมกับวัดเก้าเลี้ยว โดยพระครูนิวิจสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว และ คณะสงฆ์ เปิดโรงทานตามพระดำริ สมเด็จพระสังฆราชฯ
เเจกอาหารกล่องจำนวน 400 ชุด
(อาหารเเกงพะเเนงหมู กะทิข้าวเหนียวทุเรียน)
โดยนายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้มอบหมายให้นายธงชัย เเผ่วัฒนากุล กำนัน ต.เก้าเลี้ยว
นายอุกฤษ เเก้วเกตุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.เก้าเลี้ยว
ไปร่วมกับกรรมการวัดอุบาสกอุบาสิกาช่วยทำอาหาร เเจกผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จัดระเบียบผู้มารับข้าวกล่อง เป็นอย่างดี ณ วัดเก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

กฤตชนะ โฉมจันทร์
นครสวรรค์
0120640801
===========

Related posts