#อ.ชุมตาบงก์ จ.นครสวรรค์ พบกลุ่มเสี่ยง 4ราย กักตัว14วัน เฝ้าระวัง

วันที่ 28 พ.ค.63 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการของนายนภเดช เกลียวศิริกุล นายอำเภอชุมตาบง ได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการ Covid-19 อำเภอชุมตาบง ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังอาการ ติดตามกลุ่มบุคคลที่เดินทางข้ามจังหวัดที่มีความเสี่ยง ซึ่งอำเภอชุมตาบงได้จัดทำฐานข้อมูลไว้เพื่อตรวจสอบรวม 4 ราย โดยกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้เข้าสู่มาตรการกักตัว 14 วัน (Home Quarantine) ตามมาตรการของคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ และ จะครบกำหนดกักตัวภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม นี้
ผลการดำเนินงาน ได้ตรวจวัดไข้ และสอบสวนโรคเบื้องต้น ไม่พบว่ามีอาการผิดปกติ ซึ่งชุดปฏิบัติการจะได้ติดตามเฝ้าระวังอาการรอจนครบกำหนดวันต่อไป
อย่างไรก็ตาม อำเภอชุมตาบงก์ จ.นครสวรรค์ ยังคุมเข้ม กลุ่มที่เดินทางมาจากต่างหวัด ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ อสม หรือ สาธารณสุข หรือ ผู้นำชุมชนทันที่ และให้กักตัว ด่วน

กฤตชนะ โฉมจันทร์
นครสวรรค์
0640120801
======

Related posts