#นายกไพลิน ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2563 พนักงานเทศบาล

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.
นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เป็นประธานการประชุมประจำเดือนพร้อมด้วย ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี และนางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี

โดยมีการประชุม ติดตามงานและมอบนโยบายให้กับ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล, พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ,

โดยเรื่องแจ้งเพื่อทราบ/ แจ้งเพื่อถือปฏิบัติ แจ้งหนังสือราชการต่างๆเพื่อทราบ เพื่อดำเนินการ เรื่องการติดตามผลการดำเนินงาน
เดือนที่ผ่านมาและเสนอแผนการดำเนินการในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2563

ภาพ ภูมิภัทร์ ข่าว กษิภณ

Related posts