#พาณิชย์เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตาม เพื่อกระจายลิ้นจี่

ช่วงนี้เชียงใหม่จะมีลิ้นจี่ออกลูกมามากมาย ด้วยความเป็นห่วงในเรื่องของการตลาด ทางพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา ได้ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมจุดบรรจุและกระจายลิ้นจี่ ของกลุ่มผู้ปลูกลิ้นจี่ พื้นที่สูง ณ สหกรณ์ประตูป่า จังหวัดลำพูน

โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ออกเยี่ยมจุด พร้อมกับช่วยกระจายด้านการตลาดให้ออกสู่ท้องตลาดได้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ลิ้นจี่ของภาคเหนือนั้นล้นตลาด ส่วนตลาดที่เป็นเป้าหมาย จะเน้นไปที่ภาคใต้ส่วนใหญ่ ซึ่งได้ส่งไปแล้วครั้งหนึ่ง ปรากฏว่าลิ้นจี่ของเชียงใหม่ ยังคงเป็นที่ต้องการของพี่น้องในภาคใต้ ซึ่งลิ้นจี่ทางเชียงใหม่นั้นมีรสหอมหวานอีกทั้งราคาไม่แพง
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts