#นายกไพลิน – ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม ผุดตลาดปันสุข ยุค COVID – 19 เราไม่ทิ้งกัน ครั้งที่ 4 ให้กว่า 1,600 ครอบครัว ชาวเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ทึ่งน้ำใจ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 17:30 น.
นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ,ร.ต.ต.วิรัช โติ้ม รองนายกเทศมนตรี, นางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีมบริหาร
ผุดแนวคิดตลาดปันสุข ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ใช้งบประมาณ จ่าวิรัช OUTLET, โรงงานปลาร้าจ่าวิรัช, บริษัท จ่าวิรัช ฟู๊ด , โดยมีแพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม (บุตรสาว) นายศุภเกียรติ์ โตอิ้ม (บุตรชาย) ร่วมเปิดตลาดปันสุข ยุค COVID – 19 มอบคูปองให้ทุกครอบครัว ประชาชนมาจ่ายตลาด ซื้อ ไก่สด หมูสด ปลาหมึกสด กุ้งสด ผักสด และผลไม้ เงาะ มังคุด ส้ม ไม่ต้องจ่ายเงิน(ตลาดศูนย์บาท) บรรยากาศภายในตลาด ประธานและคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 6 ชุมชน ในเขตเทศบาล ช่วยจัดเตรียม อาหารสด ผักสด และผลไม้ตลอดทั้งวัน เมื่อถึงเวลาประชาชนนำเข่งพลาสติก ตระกร้า ถุง กระสอบ กระแป๋ง มาจ่ายตลาด ฯลฯ มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ โดยมีเจ้าที่สาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เจ้าหน้าที่เทศบาล จัดจุดคัดกรอง จัดระเบียบ SOCIAL DISTANCING ให้เป็นระบบ ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 เราไม่ทิ้งกัน

นายกไพลิน – ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม ให้ท้องถิ่นด้วยใจ ผ่านพ้นโรคภัย..ทุกครอบครัว ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ สู้ภัยพิบัติโควิด – 19 เราคนไทยไม่ทิ้งกัน ด้วยรักและห่วงใย ตลอดมา ครั้งที่ 1 มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปในเขตเทศบาล จำนวน 516 ครัวเรือน ครั้งที่ 2 มอบให้ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล จำนวน 1,000 กว่าครัวเรือน ครั้งที่ 3 มอบด้วยใจให้รั้วของชาติ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 721 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ภาพ ภูมิภัทร์ ข่าว กษิภณ

Related posts