# สขจ.เชียงใหม ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid-19

นางวราพร วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 สขจ.ชม. ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid-19 ณ. สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 – 3 อย่างเข้มงวด ดังนี้

-การวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร
-การรักษาระยะห่าง
-ควบคุมการใช้หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
-จัดเตรียมแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาด
-กรอกแบบฟอร์มข้อมูลผู้โดยสาร(ต.8 คค)และสแกน QR code
-ผู้ประกอบการ/ผู้โดยสารได้ปฏิบัติตามประกาศกรมฯฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563

Related posts