#พิธีประดับยศ ให้นายทหาร ชั้นสัญญาบัตร

ที่กองบิน 41 ได้มีพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร โดยมี นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมเตชะตุงคะ กองบิน 41 โดยมีข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศทหาร จำนวน 9 นาย โดยเป็นว่าที่ นาวาอากาศเอก จำนวน 2 นาย ว่าที่นาวาอากาศโท จำนวน 1 นายว่าที่นาวาอากาศตรีหญิง จำนวน 1 คน ว่าที่ เรืออากาศโท จำนวน 4 นาย และว่าที่ เรืออากาศตรีหญิง จำนวน 1 คนโดยทาง ผู้บังการกองบิน 41 ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศทหารในครั้งนี้
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts