#พระสงฆ์ นครสวรรค์ ห่วงใย ประชาชน ที่ได้รับกระทบโควิด19 ร่วมกับหน่วยงานราชการ ช่วยเหลือ ประชาชน ต่อเนือง

22 พค63 09.00 น ที่ผ่านมา พระครู โพธิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอแม่เปิน พร้อมด้วยเจ้าคณะตำบล แม่เปินเขต 1 เขต 2 และคณะสงฆ์อำเภอแม่เปิน ได้นำถุงยังชีพ จำนวน 72 ถุง มอบให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่เปิน (หมู่บ้านละ 3 คน 24 หมู่บ้าน)
โดยมี นายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอแม่เปิน และ นายก อบต.แม่เปิน นครสวรรค์ ร่วมมอบถุงยังชีพดังกล่าว จากนั้น เจ้าคณะอำเภอแม่เปิน และคณะสงฆ์ ได้นำเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ข้าวสารอาหารแห้ง ใส่ “ตู้ปันสุข จุดปันรัก” บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่เปิน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนฯ อีกทางหนึ่ง

หลังจากนั้น นายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอแม่เปิน พร้อม ด้วยปลัดอาวุโส สาธารณสุขอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ผอ.รพ.สต. ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.แม่เปิน และ อสม. ตรวจเยี่ยมผู้เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 คน (ครอบครัวเดียวกัน) โดยได้ทำการตรวจ ประเมินอาการ ไม่มีไข้ ไม่มีอาการเสี่ยง บ้านมีความพร้อม จึงได้ออกคำสั่งคุมตัวไว้สังเกตอาการที่บ้านพัก Home Querantine ได้ให้ข้อแนะนำการปฏิบัติตน มอบข้าวสารอาหารแห้ง หน้ากาก เจลล้างมือ ใช้ระหว่างกักตัว และได้มอบหมาย อสม. ผู้ใหญ่บ้าน คอยดูแล ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการฯ อย่างใกล้ชิดต่อไป

กฤตชนะ โฉจันทร์
นครสวรรค์
0640120801
======$

Related posts