นครสวรรค์ – กอ.รมน. ร่วมกับปกครอง ตรวจสอบท่าทรายที่ อ.โกรกพระ ตามที่ชาวบ้านร้องเรียน

นครสวรรค์ – กอ.รมน. ร่วมกับปกครอง ตรวจสอบท่าทรายที่ อ.โกรกพระ ตามที่ชาวบ้านร้องเรียน

พ.อ.สุรจิตร สุขีเมฆ รอง ผอ.กอ.รมน.มอบหมายให้ พ.ต.ธนเดช ไทยตรง พร้อมกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ อ.โกรกพระ และองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ จ.นครสวรรค์ ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบ ผู้ประกอบการท่าทรายตามที่ชาวบ้านร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีปัญหาคาดว่าจะมีการกระทำผิดของผู้ประกอบการเรือดูดทรายตามลำน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ที่มีผู้ประกอบการดูดทรายตามมาตรา 120 ว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีที่ให้ขุดล่องน้ำไม่ให้ตื้นเขินตามโครงการของรัฐบาล

แต่เมื่อได้รับอนุญาตพบว่าผู้ประกอบการท่าทรายบางท่าได้ใช้เครื่องจักรหนักเร่งระดมเรือดูดทรายจำนวนหลายลำ (3-4 ลำ) และอาจจะทำให้ไร้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำการตรวจสอบปริมาณคิวทรายที่ผู้ประกอบการได้ทำสัญญาไว้กับหน่วยงานของรัฐ จึงทำให้ชาวบ้านหลายรายทนไม่ไหวและออกมาร้องเรียนให้ผู้สื่อข่าวลงมาตรวจสอบพร้อมให้หน่วยงานในพื้นที่ที่เป็นคู่สัญญากับผู้ประกอบการท่าทราย รวมถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาเร่งดำเนินการตรวจสอบพร้อมสร้างความชัดเจน เกี่ยวกับปัญหาการดำเนินการดูดทราย ที่ได้รับสัมปทานไว้ว่าเกินปริมาณที่กำหนดไว้หรือไม่นั้น

พบว่าในพื้นที่ อ.โกรกพระ มีผู้ประกอบการท่าทรายจำนวน 2 ท่า มีหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 ผลการเข้าตรวจสอบพบว่า ท่าทรายหมู่ที่ 8 ได้ทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ ในการดูดทรายประมาณ 30,000 คิว ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยในสัญญาระบุไว้ว่า สามารถใช้เครื่องจักรในการประกอบการมี รถแบคโฮ 3 คัน เรือดูดทราย 2 ลำ แต่ที่พบในวันนี้ พบว่ามีเครื่องจักรเกินปริมาณตามจำนวนที่ขอไว้ โดยมี รถตัก 1 คัน รถแบคโฮ 4 คัน และเรือดูทราย 4 ลำ

ส่วนปริมาณคิวทรายที่เริ่มสัญญาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มานั้นจนถึงปัจจุบัน คาดว่าน่าจะเกินปริมาณที่ขอไว้หรือไม่ก็เหลือน้อย ทางหน่วยงาน กอ.รมน. จึงได้ให้ทางคู่สัญญา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระและอำเภอโกรกพระ ได้เร่งเข้าตรวจสอบจำนวนปริมาณคิวทรายให้ตรงกับสัญญาที่ทำไว้กับรัฐ ซึ่งจากข้อมูลในขณะนี้ จำนวนปริมาณคิวทรายที่ออกไปแต่ละวันยังไม่ตรงกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ๆ ได้รับข้อมูลมาและมีอยู่ จึงเร่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าตรวจสอบและดำเนินการให้ถูกต้องและรายงานมายังจังหวัดโดยเร็วที่สุด

ส่วนท่าทรายหมู่ที่ 1 จากการตรวจสอบพบว่าดำเนินการตามระเบียบที่ทำไว้กับรัฐ

Related posts