#ห้วยตึงเฒ่าวันนี้ ผู้คนเริ่มหนาแน่น ต่างเข้ามาเที่ยวชม

หลังจากที่ทาง ผบ.มทบ.33 ประธานกรรมการบริหารฯ ได้อนุมัติให้ห้วยตึงเฒ่าเปิดบริการได้ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีที่พักผ่อน ในการผ่อนคลาย และยังได้มาออกกำลังกาย

พร้อมทั้งเปิดบริการด้านร้านอาหารแบบนั้งริมน้ำ หรือหิ้วกลับบ้าน และ เดลิเวอรี่ ซึ่งร้านอาหารแต่ละร้านที่ได้เปิดให้บริการได้มีการคัดสรรเป็นอย่างดีในเรื่องของความสะอาดถูกสุขอนามัย อีกทั้งการนั้งซุ้มได้จัดที่นั้งแบบซุ้มเว้นซุ้ม แต่ละซุ้มนั้งได้ 4 คน ส่วนซุ้มใหญ่นั้งได้ 5 คน โดยมีจุดมาร์คให้นั้งตามมาตรการป้องกันโควิด-19 และพนักงานบริการจนถึงแม่ครัว ต้องปฏิบัติเข้มตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ดดยมีพื้นที่รองรับ 70 ซุ้ม 280-300 ที่นั้ง ที่นี้ไม่มีเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ทุกชนิด อีกทั้งยังห้ามนำเข้ามาดื่มภายในอีกด้วย
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts