#ทุกภาคส่วนร่วมปลูก พันธุ์กล้าไม้ยืนต้น หน้าศูนย์ราชการ

เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ทางจังหวัดเชียงใหม่โดยนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรรมปลูกต้นไม้ยืนต้นเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวิสาขบูชา ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

เป็นสถานที่ปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ โดยได้นำพันธุ์กล้าไม้จำนวนเกือบ 200 ต้น ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นชนิดให้ดอกสวยงาม จำนวน 5 สายพันธ์ ประกอบด้วย ต้นอินทนิลบก,อินทนิลน้ำ,และเสลา ซึ่งมีดอกสีม่วง ต้นขี้เหล็กอเมริกา ให้ดอกสีเหลืองและต้นแคแสด ให้ดอกไม้สีส้ม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน


วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts