#คนไทย ไม่ทิ้งกัน

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563
ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. นายณัฐวุฒิ ตั่งสินชัย
นายอำเภอบรรพตพิสัย พร้อมด้วย นางขวัญใจ จันทร์ชีลอง ปลัดอาวุโส สมาชิก อส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดคัดกรอง ระดับตำบล/หมู่บ้าน เพื่อให้คำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตราการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมมอบสิ่งของ เครื่องดื่ม และน้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าประจำจุดตรวจ จำนวน 5 จุด ดังนี้
1.จุดตรวจ สี่แยกไฟแดงป้อมตำรวจเจริญผล ต.เจริญผล
2.จุดตรวจ หน้า อบต.บางตาหงาย ต.บางตาหงาย
3.จุดตรวจ สี่แยกหัวสะพานข้ามแม่น้ำปิง ม.2 ต.บางแก้ว
4.จุดตรวจ หน้าป้อมตำรวจตาขีด ม. 4 ต.ตาขีด
5. จุดตรวจหน้าศูนย์เรียนรู้ ม.5 ต.ด่านช้าง

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563
ภายใต้การอำนวยการ ของ นายณัฐวุฒิ ตั่งสินชัย นายอำเภอบรรพตพิสัย ได้ดำเนินการจัดรถออกประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ รับทราบการป้องกันโรคไวรัส Covid- 19 ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อ.บรรพตพิสัย 13 ตำบล 118 หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนัก และเข้าใจถึง ในการป้องกันและปฏิบัติตนเองในการหยุดรับ หยุดแพร่ และหยุดอยู่กับบ้าน เพื่อร่วมกันต้านภัย Covid-19 โดย รถประชาสัมพันธ์กระจายไปในพื้นที่ 13 ตำบล ตำบลละ 1 คัน และจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

อาคม โฉมจันทร์
0640120801

Related posts