หนองคาย – นำจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมือง ฝ่าวิกฤติโควิด -19  ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย

หนองคาย – นำจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมือง ฝ่าวิกฤติโควิด -19  ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย

ที่หอประชุมอำเภอเมืองหนองคาย นายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และ นางวัชรินทร์  จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาร่วมบริจาคโลหิต ของอำเภอเมืองหนองคาย ตามโครงการ จิตอาสาพระราชทานร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤตโรค โควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ทำให้เลือดที่ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติโลหิตสำรองไม่เพียงพอเนื่องจากมีผู้ให้การบริจาคโลหิตลดลงจำนวนมาก

ทำให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ รวมถึงโรงพยาบาลหนองคาย อยู่ในภาวะขาดแคลนโลหิตขั้นวิกฤต สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายและโรงพยาบาลหนองคาย ตระหนักถึงความสำคัญของโลหิตต่อการรักษาผู้ป่วย ซึ่งกระทบต่อผู้ป่วยที่จำเป็นใช้โลหิตในการรักษาจำนวนมาก จึงได้จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติโควิด 19  ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วยขึ้น โดยมีจิตอาสาพระราชทานและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคจำนวนกว่า 250 คน

Related posts